QUY TRÌNH THIẾT KẾ CỦA CHÚNG TÔI

NHỮNG GÌ BẠN CÓ THỂ MONG ĐỢI TRONG QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ

Chúng tôi thích làm việc như thế nào

Chúng tôi có một quy trình mạnh mẽ để cung cấp các trang web chất lượng cao với giá cả phải chăng. Điều thực sự quan trọng là bạn phải hiểu quy trình này trước khi bắt đầu làm việc với chúng tôi và bạn cảm thấy thoải mái với quy trình đó. Vui lòng xem bên dưới nhưng nếu bạn muốn thảo luận chi tiết hơn về quy trình, hãy liên hệ và một người trong nhóm của chúng tôi sẽ sẵn lòng hướng dẫn bạn thực hiện.

QUY TRÌNH THIẾT KẾ

Chúng tôi tạo ra sản phẩm như thế nào
PHÂN TÍCH YÊU CẦU
THIẾT KẾ VÀ THIẾT LẬP HỆ THỐNG
KIỂM THỬ
TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG
TRIỂN KHAI
Xem